booked.net

Konkurs na najpiękniejszy stroik - choinka bożonarodzeniowa

W ramach imprezy „Gòdë na Kaszëbach” odbędzie się również coroczny „Konkurs na najpiękniejszy stroik – choinka bożonarodzeniowa”
organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Długim Krzu, na który serdecznie zapraszamy.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich „Marzëbiónci” w Długim Krzu

REGULAMIN KONKURSU
na najpiękniejszy stroik – choinka bożonarodzeniowa

Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia stroików

 1. Organizatorem konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich „Marzebiónci”
 2. Celem konkursu jest :

– propagowanie tradycji związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
– powrót do tradycji wykonywania bombek bożonarodzeniowych

 1. Na konkurs można zgłosić tylko jedną choinkę bożonarodzeniową wykonaną indywidualnie.
 2. Maksymalna wysokość choinki – 50 cm
 3. Możliwość zastosowania dowolnych technik.
 4. Każda praca powinna być podpisana.
 5. Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 7. Organizator nie dopuszcza możliwości składania prac zbiorowych.
 8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą wypełnionej karty zgłoszenia. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału Organizatorowi jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu.
 9. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Sierakowicach, ul. Dworcowa 3
  dnia 10 grudnia 2017 roku do godziny 1400.
 10. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Zarząd KGW Długi Kierz.
 11. W skład Jury wchodzą po jednym przedstawicielu z: KGW Długi Kierz, GOK Sierakowice
  oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
 12. Wyniki konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10.12.2017r.
  Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Organizatorzy uhonorują laureatów konkursu nagrodami rzeczowymi.
 13. Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik Konkursu.
 14. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich
  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonej pracy za I miejsce. Pozostałe prace będzie można odebrać w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, po tym czasie nieodebrane prace zostają własnością KGW „Marzëbiónci” w Długim Krzu.
 16. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz Gminy Sierakowice, Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 17. Wszystkie informacje dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo pod numerem telefonu kom. 666 097 632 Dorota Wolska – prezes KGW Długi Kierz
  oraz 58 681 62 14 – GOK Sierakowice.


Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Sierakowice
w ramach projektu pn.:
„Podtrzymywanie tradycji regionu kaszubskiego”

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info