booked.net

Przypomnienie dotyczące płatności za zajęcia.

 

PRZYPOMNIENIE!

 

Przypominamy o konieczności uregulowania płatności za naukę gry na
instrumentach w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach.
Opłatę należy uiścić w kasie placówki lub na konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach tytułem:
WSTĘP NA ZAJĘCIA Z GRY NA (…..rodzaj instrumentu wraz
z imieniem i nazwiskiem dziecka),
nr konta: 10 8324 0001 0000 0169 2000 0010
termin płatności II raty do15 lutego 2018 r :
1. Nauka indywidualna – 900,00 zł rocznie
2. Nauka grupowa – 450,00 zł rocznie
Z opłat zwolnieni są uczestnicy grający w kapelach Kaszubskiego Zespołu
Pieśni i Tańca „Sierakowice”, Dziecięcego Kaszubskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” oraz
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice.
Nieuiszczenie opłaty jest jednoznaczne z wykreśleniem uczestnika
z dziennika zajęć.

Dziękujemy!

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info