booked.net

Konkursu Kaszubskich Zespołów Dziecięcych Wokalno-Tanecznych „Òd se cos dac”

Regulamin III Powiatowego

Konkursu Kaszubskich Zespołów Dziecięcych

Wokalno-Tanecznych

Òd se cos dac”

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa im. ks.prałata Józefa Bigusa w Baninie

Termin i miejsce konkursu:

9 czerwca 2018r. godz. 10.00

Hala sportowo-widowiskowa przy Szkole Podstawowej im.ks.prałata Józefa Bigusa w Baninie, ul. Tuchomska 15

Cele konkursu:

– Promowanie dziecięcego i młodzieżowego kaszubskiego ruchu śpiewaczego i tanecznego

– Inspirowanie do powoływania dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych przy

szkołach i instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych;

– Popularyzacja pieśni i tańców kaszubskich wśród dzieci i młodzieży;

– Promowanie talentów oraz motywowanie do ich rozwijania;

– Wymiana doświadczeń artystycznych, integracja środowiska

kaszubskiego;

– Promocja tradycji artystycznych Kaszub w tym także hafciarskich;

 

Kategorie:

I – Szkoły podstawowe

Pozostałe ustalenia

1. Występ artystyczny zespołu może trwać do 20 minut;

2. Utwory przedstawiane są przy akompaniamencie instrumentalnym

wykonywanym na żywo lub nagranym a nośniku CD lub pendrivie.

Żaden z rodzajów nie jest preferowany przez jury.

3. Zespoły nie powinny liczyć więcej niż 20 osób i nie mniej niż 6.

4. Prezentacje obejmują śpiew w języku kaszubskim, zabawy i tańce regionalne oraz

układy ruchowe o charakterze tanecznym i ilustracyjnym. Mile są widziane

wykonania łączące tradycję z elementami współczesnymi.

5. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

Wśród minimum trzech członków musi być co najmniej jeden ekspert z

zakresu języka kaszubskiego i kultury kaszubskiej.

6. Kryteria ocen:

Jury  będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

dobór repertuaru

opracowanie choreograficzne

opracowanie wokalne

technika wykonania

dobór strojów i rekwizytów

wartości wychowawcze

stopień trudności wykonywanych elementów

ogólny wyraz artystyczny

7. Zespoły występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez

organizatora.

8. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny. Organizatorzy zapewniają ciepły

posiłek dla uczestników i opiekunów.

9. Najlepsze zespoły otrzymują atrakcyjne nagrody i dyplomy.

10.Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem

zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych każdego z

uczestników przez organizatorów Powiatowego Konkursu Kaszubskich

Zespołów Dziecięcych „Òd se cos dac” na cele konkursu oraz na

umieszczenie wizerunków uczestników oraz zarejestrowanych w formie

dźwiękowej i video występów w materiałach promocyjnych i

informacyjnych konkursu, w tym na stronach

internetowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

załącznik nr 2

11.W sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmują organizatorzy.

12.Kartę zgłoszenia, po dokładnym wypełnieniu i potwierdzeniu pieczątką i podpisem

dyrektora placówki delegującej, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do

27 kwietnia 2018 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Józefa Bigusa w

Baninie ul. Tuchomska 15 lub faksem (58 681 89 20).Zgłoszenie można również

przesłać e-mailem na adres: hanka69@vp.pl – załącznik nr 1

Po upływie 27 kwietnia 2018r. zgłoszenia nie będą przyjmowane.

13.Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają

Henryka Kolka tel:601-056-363, lub sekretariat szkoły tel. 58 681 89 20,

14.Regulamin oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej: spbanino.pl w

zakładce Konkurs „Òd se cos dac”

Liczymy na Państwa zainteresowanie naszą propozycją   i oczekujemy na liczne zgłoszenia. Pragniemy, aby to spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i utrwalenia przyjaźni między zespołami działającymi na terenie naszego Powiatu.

DO POBRANIA:


Regulamin Przeglądu 2017

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info