booked.net

Podpisanie umowy - realizacji usług społecznych w powiecie kartuskim.

14 marca Marszałek Wiesław Byczkowski wraz ze Starostą Janiną Kwiecień podpisali umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego realizacji usług społecznych w powiecie kartuskim. Jego celem jest pomoc mieszkańcom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach tego programu zostanie wprowadzony system teleopieki działający przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Utworzony zostanie także klub aktywności Nestor w sierakowicach, Gowidlinie oraz Paczewie.

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info