booked.net

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Sierakowice" laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga!

11 kwietnia 2018 roku na posiedzeniu Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dokonano wyboru laureatów tegorocznej edycji w sześciu kategoriach:

Kategoria I – dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego,
Kategoria II –  dla twórców za pisarstwo ludowe,
Kategoria III – kapela ludowa,
Kategoria IV – dla zespołów folklorystycznych,
Kategoria V – dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów.

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” został laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga  w kategorii IV, jako zespół folklorystyczny. Jest to wielkie wyróżnienie dla członków zespołu, ponieważ nagroda ta jest najważniejszą spośród nagród przyznawanych „[…] za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną, […], na arenie krajowej.

6 czerwca 2018 roku o godz. 12.00, na Zamku Królewskim w Warszawie, odbędzie się oficjalne wręczenie nagród.

Więcej informacji na stronie:
www.nagrodakolberg.pl/nagroda

 

 

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info