booked.net

Spotkanie w sprawie projektu „NESTOR – standard wsparcia seniorów powiatu kartuskiego”

15 maja o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Sierakowicach odbędzie się spotkanie w sprawie projektu „Nestor- standard wsparcia seniorów powiatu kartuskiego”, które poprowadzi Starosta Janina Kwiecień oraz Wójt Gminy Tadeusz Kobiela.

Główne założenia Projektu to:

  • objęcie mieszkańców gmin Sierakowice, Stężyca i Sulęczyno wsparciem poprzez system teleopieki dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które na co dzień mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu oraz
  • utworzenie Klubów Seniora dla osób poszukujących aktywności, towarzystwa
    i umiejętności funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości otaczającego świata.

Teleopieka – to system który opiera się na telefonii komórkowej lub stacjonarnej, oraz całodobowym centrum alarmowym, które w przypadku naciśnięcia przycisku SOS odbiera połączenie od osoby objętej systemem, sprawdzając co się stało
i dokonując oceny sytuacji w celu podjęcia dalszych działań (wezwanie pomocy, karetki pogotowia itp.) Osoba objęta opieką otrzymuje specjalny telefon komórkowy (lub stacjonarny) oraz przycisk SOS w formie opaski na rękę lub zawieszki.

Kluby Seniora – to miejsca gdzie seniorzy mogą się spotkać w celu spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny. Kluby zakładają organizację spotkań, pogadanek, wyjazdów, szkoleń itp. Celem prowadzenia Klubów jest jak najszersza integracja osób starszych i ich środowisk w celu zachowania ich dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.

Projekt Powiatu Kartuskiego to przedsięwzięcie partnerskie, realizowane przy współpracy z Gminami Sierakowice, Stężyca i Sulęczyno, a także organizacjami pozarządowymi: Fundacją Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym.

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info