booked.net

Sierakowicka Scena Młodych

 

Grasz? śpiewasz? a może jedno i drugie? Weź się pokaż! Gminny Ośrodek Kultury zaprasza właśnie Ciebie na Sierakowicką Scenę Młodych. Będziesz miał możliwość wystąpić na profesjonalnie oświetlonej i nagłośnionej scenie podczas jednej z ważniejszych imprez plenerowych. Sprawdź swoje umiejętności podczas Sobótki w Sierakowicach. Szczegóły i zgłoszenia w linku poniżej.

Zapraszamy do udziału i zapisów w formularzu – KLIKNIJ LINK

 

Zamieszczamy regulamin Sierakowickiej Sceny Młodych:

REGULAMIN Sierakowickiej Sceny Młodych

Sierakowice, 22 czerwca 2019 r.

Sierakowicka Scena Młodych – Weź się pokaż!

I. Organizator przeglądu

Przegląd organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach.

II. Cel przeglądu

Celem przeglądu jest umożliwienie młodym artystom wystąpienia na profesjonalnie oświetlonej i nagłośnionej scenie podczas jednej z ważniejszych imprez plenerowych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. To szansa dla zdolnej młodzieży
na zaprezentowanie się szerszej publiczności i sprawdzenie swoich umiejętności
na scenie.

III. Miejsce i czas imprezy

Sierakowicka Scena Młodych odbędzie się 22 czerwca 2019 r., jako impreza towarzysząca Kaszubskiej Sobótce. Miejscem wydarzenia będzie Amfiteatr „Szerokowidze”.

IV. Uczestnicy Sierakowickiej Sceny Młodych

Uczestnicy muszą mieć ukończone 14 lat. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, pierwszeństwo mają mieszkańcy gminy Sierakowice.

V. Zasady ogólne

 1. Na scenie zaprezentować się mogą instrumentaliści i wokaliści, zarówno solowo, jak i w zespole.

 2. Przegląd nie ma charakteru konkursu, uczestnicy nie są oceniani. Nie otrzymują również nagród i wynagrodzenia za występ.

 3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.gok.sierakowice.pl w zakładce Aktualności.

 4. Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie, od 09.05.2019 r. do 10.06.2019 r., do godziny 16:00.

 5. Integralną częścią formularza zgłoszeniowego są Regulamin, Klauzula informacyjna, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Zgoda na przetwarzanie wizerunku, ich podpisanie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w przeglądzie. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyrazić musi rodzic/opiekun prawny.

 6. Uczestnik w zgłoszeniu określa proponowany repertuar (nie więcej, niż cztery utwory). Repertuar nie musi być autorski.

 7. O zakwalifikowaniu się do udziału w przeglądzie Organizator poinformuje uczestników do 12.06.2019 r.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru repertuaru oraz w przypadku dużej liczby uczestników, skrócenia czasu występu.

 9. Podkładem muzycznym podczas przeglądu może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD lub na pendrivie (bez słów).

 10. Podkład muzyczny należy dostarczyć Organizatorowi do 17.06.2019 r.

 11. Prezentacje nie mogą zawierać  treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub niecenzuralne.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 13. We wszystkich wątpliwych sprawach organizatorskich prosi się o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Więcej informacji: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice,
tel. 58
 681 62 14, 694 468 877, e-mail: gok@sierakowice.pl, www.gok.sierakowice.pl

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info