booked.net

OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Maj – rocznica pięknych serc!

Maj – rocznica wielkich myśli,

Tym, co dawno przeminęli,

Hołd składają, ci co przeszli.

Michał Aret

 

Tak jak w słowach wiersza Michała Aret „Trzeci Maj” mieszkańcy gminy Sierakowice złożyli hołd pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji – Konstytucji 3. Maja.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor GOK Sierakowice Judyta Kroskowska. Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice dr Mirosław Kuczkowski, a następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty przy pomniku.

Jak co roku w uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe. Po wspólnej modlitwie poczty sztandarowe, delegacje i uczestnicy uroczystości poprowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy Sierakowice udali się uroczystym przemarszem na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny

W uroczystościach, poza przedstawicielami Samorządu Gminy Sierakowice i Powiatu Kartuskiego oraz mieszkańcami wzięły udział także liczne delegacje i poczty sztandarowe w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach wraz z 2 Gromadą Zuchową „Podniebne Ptaki” z Sierakowic,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie,

Szkoła Podstawowa im. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach,

Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej,

Szkoła Podstawowa w Załakowie,

Szkoła Podstawowa w Jelonku,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,

Branżowa Szkoła I stopnia w Sierakowicach,

14 Drużyna Wędrownicza im. „Żołnierzy Wyklętych” z Sierakowic,

Zarząd Oddział OSP RP Gminy Sierakowice,

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Sierakowice,

Oddział Terenowy PiS w Sierakowicach,

W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania za udział w uroczystości.

Dziękujemy również Posterunkowi Policji w Sierakowicach za zabezpieczenie obchodów.

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info