booked.net

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca SIERAKOWICE

 

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”  – powstał 3 grudnia 1980 roku z inicjatywy władz gminnych, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Ona to do 1996 roku sprawowała patronat i mecenat finansowy. Obecnie zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, który w dużym stopniu finansuje działalność zespołu. W pierwszych latach istnienia skład zespołu stanowili mieszkańcy nie mający wiele do czynienia z działalnością kulturalną. Byli to głównie rolnicy, rzemieślnicy i pracownicy lokalnych warsztatów. Dziś członkami zespołu jest głównie młodzież szkół gimnazjalnych, średnich i studenci. Aktualnie zespół liczy 46 członków, w tym 13-osobowa kapela. Systematyczna, zawzięta praca doprowadziła do szeregu sukcesów osiąganych przez zespół od samego początku istnienia. Początkowo były to sukcesy o wymiarze lokalnym. W późniejszym czasie ranga sukcesów wzrosła do poziomu wojewódzkiego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego. Świadczą o tym zdobyte nagrody i tytuły, oraz wielokrotny udział Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” w festiwalach międzynarodowych i światowych. Uczestnictwo w tych festiwalach pozwoliło zespołowi poznać prawie całą Europę i część Azji. Pozwoliło członkom zespołu na zawarcie znajomości i przyjaźni z ludźmi z całego świata. Wielokrotnie reprezentowano region i kraj na międzynarodowych targach turystycznych miedzy innymi w Berlinie i w Brukseli. Zespół prezentował się podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji. W kwietniu 2010 r. zespół brał udział w Festiwalu Dziecięcych Muzycznych i Teatralnych Zespołów „Srebrny Strumień” w Leninsku – Rosja, gdzie zajął I miejsce w kategorii „pieśń regionalna” oraz II miejsce w kategorii „instrumenty regionalne”.

Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany. Poza bogatą prezentacją folkloru kaszubskiego opisującego piękno kaszubskiej krainy, zespół prezentuje folklor łowicki i krakowski. Wszędzie gdzie odbywają się koncerty, publiczność żywiołowo i z wielkim zainteresowaniem odbiera wykonywany program. Dzieje się tak za sprawą znanych instruktorów, którzy w doskonały sposób potrafią wydobyć drzemiący w członkach zespołu potencjał. Należy wymienić choreografów, którzy pracowali z zespołem: Stanisław Rychert, Jan Właśniewski, obecnie Irena Warmowska. Instruktorzy muzyczni: Stefan Kwiecień, etnomuzykolog Witold Treder, który jest autorem wielu utworów z repertuaru zespołu „Sierakowice” i autorem opracowań utworów muzycznych. Pan Treder pracuje z zespołem do dnia dzisiejszego. Do licznych sukcesów przyczynili się również kierownicy, którymi byli pan Henryk Koss, Zygmunt Miotk i Irena Kulwikowska. Obecnie koordynatorem ds. KZPiT „Sierakowice” jest Paulina Węsierska.

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” ma na swoim koncie niezliczoną ilość koncertów. Do nich można zaliczyć występy gościnne, które uświetniały każdą imprezę okolicznościową, koncerty charytatywne oraz występy konkursowe, na których zespół osiągał wysokie miejsca i zdobywał ważne nagrody. „Sierakowiczanie” tańcząc i śpiewając cieszą się ze wszystkich  koncertów, bo każdy jest dla nich ważny, i te konkursowe, dzięki którym mają możliwość nagrody i prestiżu oraz charytatywne, poprzez które mogą pomóc potrzebującym. Zespół na każdy występ tak samo mozolnie jak i dokładnie się przygotowuje i aranżuje. Ale trzeba pamiętać, że członkowie zespołu, czyli tancerze oraz kapela na każdym występie  reprezentując swój region i kulturę przede wszystkim świetnie się bawią. Zespół zrealizował projekt w ramach Programu osi 4 „Leader” pn. „opracowanie widowiska obrzędowego rybackiego poprzez warsztaty wokalno-taneczne, zakup tradycyjnych strojów rybackich”.

Osiągnięcia Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” w ciągu ponad 35 lat nieprzerwanej działalności jak widać są bardzo duże, jak na amatorska grupę ludową. Oprócz  uczestnictwa w różnego rodzaju festiwalach, reprezentując Ziemię Kaszubską, zdobył też liczne nagrody za udział w konkursach. Świadczy to o tym, iż zespół reprezentuje wysoki poziom i klasę. Zawdzięcza to przede wszystkim ciężkiej i mozolnej pracy członków na cotygodniowych próbach  i wielogodzinnych ćwiczeniach tańca i śpiewu. Zespól głównie sam zapracował sobie na te wszystkie zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Nagrania: „Pòjedzeme na Kaszëbë – płyta CD, Pòj Do Tuńca- kaseta VHS,
Suita Tańców Kaszubskich- płyta CD, Nagrania TVP i PKF, nagrania Polskie Radio.

Kontakt :

Gminny Ośrodek Kultury

(+48) (58) 681 62 14
(+48) 694 468 874
gok@sierakowice.pl

Próby zespołu w każdy piątek w godz. 18.30 – 21.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach.

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info