booked.net

Klub seniora

Warsztaty komputerowe „Okno na świat”

Na naukę nigdy nie jest za późno, a tym bardziej na zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami, które coraz szybciej opanowują
różne aspekty naszego życia. Z takiego założenia wyszły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Lisich Jamach, które zorganizowały
warsztaty komputerowe przeznaczone dla osób powyżej 50 roku życia. Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 20 kobiet, które przez kilka tygodni zdobywały wiedzę z zakresu obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, a prowadził je dyrektor placówki, Grzegorz Machola.

– Głównym celem tych zajęć była nauka podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu – mówi Grzegorz Machola, prowadzący zajęcia.
– Panie nauczyły się poruszać w środowisku Windows, a także nauczyły się wyszukiwania, selekcji i zapisywania informacji zarówno tekstowych, jak i zdjęć. Duży nacisk położono na komunikację przez pocztę elektroniczną. Wszystkie panie założyły sobie konta na Gmail, więc oprócz dostępu do poczty, mają także dostęp do usług, które oferuje firma Google, takich jak dysk, czyli chmura czy też wykorzystywanie map i wiele innych narzędzi. Zwieńczeniem tych zajęć będzie umiejętność komunikacji za pomocą komunikatora Skype.

Uczestniczki warsztatów otrzymały materiały z najważniejszymi informacjami, wskazówkami oraz adresami ciekawych stron internetowych.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach panie zyskały nie tylko nowe umiejętności, ale także szerzej otworzyły swoje „okno na świat”.

Na realizację projektu „Okno na świat” KGW z Lisich Jam pozyskało dotację z Urzędu Gminy w Sierakowicach.

Agnieszka Rybakowska-Król

Pliki do pobrania:


Warsztaty komputerowe „Okno na świat”

SPRAWOZDANIE Klub Seniora w Sierakowicach za rok 2015

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach jest otwarty na  podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy życia i funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym. W Związku z powyższym został powołany Klub Seniora „Pozytywnie zakręceni” jako kontynuacja Projektu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego pn. „Wędrowny Uniwersytet – Przystanek Sierakowice”

Głównym celem spotkań Seniorów jest doniosły problem aktywności w wieku starszym, poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego członków Klubu, zmniejszenie izolacji społecznej, zapewnienie wzrostu poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

Członkowie Klubu Seniora spotykają się w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury Sierakowicach ul. Kartuska 27, albo w  sali  lub na Boisku ORLIK w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka , organizują wyjazdy do kina,

uczestniczą w imprezach oferowanych przez naszą placówkę jak również  biorą czynny udział w ramach ministerialnego projektu ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych) w Projekcie „Seniorzy na Orlikach”.

Dzięki podjętym inicjatywom seniorzy „wyszli z domów”. Utworzyła się wspólnota, w której  można podzielić się swoimi pomysłami, spotkać z koleżankami, pomóc sobie w różnych sytuacjach. Na początku seniorzy spotykali się systematycznie raz na dwa tygodnie – w czwartki. Organizowane były różne zajęcia takie jak: spotkania dyskusyjne przy kawie, rytmika – kształtowanie postawy, wyrażanie emocji poprzez ruch (zajęcia prowadziła Natalia Bigus), marsze Nordic Walking,  rekreacja ruchowa na ORLIKU ( gra w bulle, Mölky
-kręgle fińskie, krokieta i ćwiczenia na siłowni zewnętrznej), zajęcia integracyjne z młodzieżą, warsztaty typu wykonywanie ozdób wielkanocnych
i bożonarodzeniowych. W miesiącu wrześniu grupa ośmioosobowa wyjechała na turnus wczasowy do Pensjonatu w Jastarni. Dwa razy zorganizowano wyjazd do Kina REMUS w Kościerzynie. W miesiącach lipiec – sierpień – wrzesień ogłoszono przerwę wakacyjną, gdyż część pań opiekowała się wnukami.
Łącznie seniorzy w 2015 roku spotkali się 18 razy.

Sporządziła
Aleksandra Gliszczyńska

Seniorzy na ORLIKACH

Do projektu „Seniorzy na Orlikach” wyłoniono cztery obiekty z różnych lokalizacji o różnej liczbie mieszkańców: Karwia ,Sierakowice, Puck oraz Gdańsk. Projekt miał na celu aktywizację grupy najmniej aktywnej na Orlikach w tym przypadku seniorów w ramach ministerialnego projektu ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych) na czterech Orlikach .Głównym wykonawcą projektu była Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z Pucka a podwykonawcami animatorzy  pracujący na obiektach Orlik 2012.W lipcu animatorzy rozpoczęli rekrutację seniorów 60+ stworzyli program zajęć i podjęli przygotowania po przez szkolenie w siedzibie fundacji do wprowadzenia  zajęć na Orliki .W Sierpniu ruszyły zajęcia oraz pierwsze zdjęcia do filmu dokumentalnego promującego aktywność ruchową wśród seniorów, zapoczątkowano realizację poradnika , który tworzą eksperci z dziedziny geriatrii oraz socjologii .We wrześniu animatorzy wspólnie na spotkaniu z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej opracowali plan Tygodnia Ruchu w ramach Europejskiego Tygodnia Ruchu NOW WE MOV. Uczestnikami spotkania byli animatorzy oraz wolontariuszki seniorki z każdego Orlika w przypadku Sierakowic były to Panie Stefania Bronk oraz Anna Ramczyk. Październik był miesiącem zajęć sportowych oraz kulturalnych ,organizowano wyjazdy do kina oraz spotkania kawowe .W październiku zrealizowano „Tydzień Ruchu „ z udziałem seniorów, koszykarzy, piłkarzy zaprzyjaźnionych kół gospodyń wiejskich oraz ekipy filmowej. Listopad był miesiącem prowadzenia zajęć ruchowych oraz spotkań kawowych z racji jesiennej pogody, była też możliwość na drugie spotkanie ewaluacyjne w fundacji oraz podsumowanie projektu i przedstawienie wyników jego realizacji .Nominowano „Animatora Eksperta” w dziedzinie aktywizacji osób starszych ,który wraz z trenerką Moniką Wiech poprowadził szkolenie dla animatorów z całej polski podczas Akademii Animatora 19/20.11.2014 a został nim animator z Sierakowic Wnuk- Lipiński Marian. Na zakończenie projektu seniorzy udali się do Torunia do Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT).Seniorzy i animatorzy  podczas zwiedzania urządzeń służących do badań nad ludzkim mózgiem sami mogli poczuć jak to jest być badanym a także przebadać się.
Po zwiedzaniu instytutu przyszedł czas na wykłady na temat starzenia się mózgu, udaru mózgu jak działa ruch na mózg itp.

Ostatnim akcentem projektu na sierakowickim Orliku jest spotkanie ,które podsumuje działania związane z projektem oraz dalsza kontynuacja spotkań rekreacyjnych z seniorami. Dziesiątego grudnia w siedzibie PKOL w Warszawie odbędzie się konferencja Akademii Animatora podczas ,której nastąpi premiera filmu reżysera Pawła Paducha „Seniorzy na Orlikach”, który został nakręcony podczas realizacji projektu. Planowany jest pokaz premierowy filmu sierakowickiej społeczności na przełomie grudnia i stycznia.

Marian Wnuk-Lipiński

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info