booked.net

Nasza misja

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez:

 1. tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej  i amatorskiej
 2. inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury
 3. prowadzenie rejestru placówek upowszechniania kultury w gminie
 4. udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi  kulturalno-oświatowemu,
 5. organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno – wychowawczej i rozrywkowej prowadzonej w ramach własnych
 6. wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających oświatę i kulturę .

Prowadząc działalność kulturalną Gminny Ośrodek Kultury realizuje podstawowe cele, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego.

 

Do zadań GOK należy w szczególności:

 • wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej
 • inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych
 • prowadzenie pracy środowiskowej, organizowanie imprez oświatowych, artystycznych, rozrywkowych dla mieszkańców
 • utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osiągnięć kulturalnych regionu Ziemi Kaszubskiej, Pomorza i innych regionów
 • organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą
 • współdziałanie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej
 • organizowanie obchodów z okazji ważnych dla historii Polski i regionu dat w formie przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali i innych imprez kulturalno-oświatowych
 • prowadzenie rejestru działalności placówek upowszechniania kultury
 • koordynacja rozwoju turystyki wiejskiej i promocja gminy

 

Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor powołany i odwoływany przez Wójta Gminy Sierakowice. Strukturę wewnętrzną  GOK- u  tworzą:

 1. Stała Ekspozycja Muzealna
 2. Punkt Informacji Turystycznej
 3. Sekcje gry na instrumentach:
  – pianino, akordeon, kontrabas, organki elektryczne
  – gitara
  – skrzypce
 1. Zespoły taneczne:
  – Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca SIERAKOWICE
  – Formacja Tańca Nowoczesnego BLACK DANCE
 1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice
 2. Klub Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice

 

 

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info