booked.net

Stała Ekspozycja Muzealna

Historia Stałej Ekspozycji Muzealnej w Sierakowicach

Powstanie muzeum w Sierakowicach związane jest pośrednio z osobą księdza Bernarda Sychty, znanego autora Słownika gwar kaszubskich, poety, malarza, dramatopisarza. Urodził się on bowiem w Puzdrowie, w małej wsi, oddalonej 2 km od Sierakowic. Do dziś stoi tam Jego rodzinny, kryty strzecha dom.
Bernard Sychta oprócz Floriana Ceynowy, Aleksandra Majkowskiego należy do najwybitniejszych twórców literatury kaszubskiej. Całe swoje życie poświęcił kaszubszczyźnie, zostawiając potomnym bezcenny dar – siedmiotomowy Słownik gwar kaszubskich – wzbogacony przysłowiami, powiedzeniami, pieśniami, opisami zwyczajów ludowych. We wstępie do Słownika napisał:

… Przetrwaliśmy Kaszubi. Przetrwaliśmy wśród wichrów i nawałnic, jakich nam nie szczędziła historia, a razem z nami przetrwała nasza mowa kaszubska. Ceńmy ją sobie. Gdybyśmy mieli zaprzepaścić swą mowę, swój język. Polska by ogromnie zubożała. Jeśli my jej nie zachowamy, to kto ją zachowa?”…

Rok 1992 stał się okazją wyrażenia zasłużonego uznania ks.B.Sychcie, bowiem mijała 10 rocznica Jego śmierci. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury przygotowali pokaźną wystawę pamiątek – m.in. obrazy, listy, rękopisy Słownika, fotografie oraz Jego utwory. Przygotowując wystawę zmuszeni byli do poszukiwań materiałów przede wszystkim wśród bliższej rodziny ks.Sychty. Przeglądając różnorodne pamiątki w rodzinnym domu Sychtów w Puzdrowie – zrodziła się myśl ….o c a l i ć od z a p o m n i e n i a zebrać i przechować w godnym miejscu. Ten pomysł stał się postanowieniem. Zwróciliśmy się z apelem na łamach „Wiadomości Sierakowickich” do mieszkańców gminy o przekazanie (lub sprzedaż) starych przedmiotów, dokumentów, narzędzi itp. Wielokroć sami odwiedzaliśmy domy starszych osób, u których należało się spodziewać „pamiątek przeszłości”. Wędrówki trwały około 1 roku i dały spory plon. Udało się wygospodarować na piętrze liczącego wówczas prawie sto lat budynku Gminnego Ośrodka Kultury pomieszczenie o powierzchni 40m2. Tam właśnie zgromadzone zostały pierwsze eksponaty.

W dniu 12 października 1993 roku podczas inauguracji Roku Kulturalnego w obecności władz samorządowych, dyrektorów szkół oraz zaproszonych ofiarodawców pamiątek nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Sierakowickiej i pierwsze zwiedzanie. Udało się zebrać na początek 119 eksponatów związanych z gospodarstwem domowym, rolnictwem obrzędowością i sztuka ludową oraz dokumenty. Udało się ocalić kawałek historii, którą tworzyli nasi przodkowie, a którą pragniemy przekazać następnym pokoleniom. Z satysfakcją należy odnotować fakt, że wśród pierwszych zwiedzających wyłonili się następni ofiarodawcy pamiątek.

Przez następne lata systematycznie rosła liczba eksponatów i powierzchnia wystawiennicza.

W końcu muzeum zajęło całe piętro budynku, w którym GOK ma swoją siedzibę. Zostało urządzone na wzór dawnego kaszubskiego domostwa. Prezentuje bogatą kolekcję naczyń, narzędzi gospodarstwa domowego, mebli oraz narzędzi rolniczych.

W ostatnich latach muzeum poszerzyło swoją ofertę edukacyjną.

W ekspozycji odbywają się lekcje muzealne i  prezentowane są wystawy okolicznościowe.

Stała Ekspozycja Muzealna

Stała ekspozycja muzealna mieści się na piętrze budynku, w którym swoją siedzibę ma Gminny Ośrodek Kultury.
Istnieje od 12 października 1993 roku. Zawiera około 700 eksponatów.
Przedstawia wyposażenie tradycyjnego kaszubskiego domu. Najbogatsze są zbiory naczyń i narzędzi gospodarstwa domowego.
Jest też spora kolekcja mebli, starych narzędzi rolniczych i dokumentów. W ekspozycji organizowane są lekcje muzealne
dla szkół i okolicznościowe wystawy.

Zwiedzanie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

BILET WSTĘPU:

  • normalny  5,- zł
  • ulgowy 3,- zł

 

Lekcje regionalne i warsztaty rękodzielnicze dla grup zorganizowanych realizowane są odpłatnie po wcześniejszym ustaleniu terminu.
.

Pliki do pobrania:


Zarządzenie nr 11, z dn. 14.12.12

Ekspozycja w google street view:

 

 

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info