booked.net

Do pobrania

ZARZĄDZENIE 1/2020

z dnia 3.03.2020 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem powierzchni użytkowej
na placu Amfiteatru Szerokowidze
§ 1
1. Ustala się, iż opłata za wynajem powierzchni użytkowej na placu Amfiteatru Szerokowidze przez:
a. wesołe miasteczka, lunaparki, cyrki itp. wynosi każdorazowo 300 zł netto do trzech dób, następnie 100 zł za każdą kolejną rozpoczętą dobę zajęcia placu,
b. stoiska handlowe, usługowe, gastronomiczne itp., podczas imprez plenerowych wynosi 50 zł brutto za 1 metr bieżący (front stoiska).
2. W indywidualnych przypadkach i poza imprezami plenerowymi, ceny wynajmu placu uzależnione są od zapotrzebowania na prąd i wodę oraz okresu wynajmu i każdorazowo ustalane są przez wynajmującego.
3. Z opłat zwalnia się Koła Gospodyń Wiejskich oraz twórców ludowych z terenu gminy Sierakowice.
§ 2
Podmiot, któremu wynajmowany jest plac zobowiązany jest do przywrócenia go do stanu pierwotnego.
§ 3
1. Stoiska, o których mowa w § 1, ust. 1, pkt. b, należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie www.gok.sierakowice.pl
2. Formularze należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: gok@sierakowice.pl, nie później niż na miesiąc przed terminem wydarzenia.
3. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, organizator rozpatrzy formularze i niezwłocznie poinformuje wystawcę o przyznanym miejscu placowym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru stoisk, zgodnych z charakterem imprezy.
§ 4
Warunkiem wystawienia stoiska jest uiszczenie opłaty na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury nie później, niż na 7 dni przed planowanym terminem imprezy.
§ 5
Opłata placowa nie jest pobierana podczas Jarmarku Wielkanocnego oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2020 r. Jednocześnie zarządzenie nr 2/2019 z 29.04.2019 r. traci ważność.

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info