booked.net

Historia GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach jest koordynatorem działalności kulturalnej na terenie Gminy Sierakowice od 1 kwietnia 1983 roku, kiedy to ówczesną decyzją Gminnej Rady Narodowej w Sierakowicach (zarządzenie Nr 10/83 Naczelnika Gminy ) został powołany, jednakże bez bazy. W tym czasie nie było budynku, w którym można było prowadzić taką działalność. W okresie letnim imprezy organizowane były w plenerze, na boisku szkolnym Zespołu Szkół Rolniczych w Sierakowicach, gdzie umiejscowiona była nasza scena o powierzchni 48 m2. Początki były bardzo trudne – aby ludzi „nauczyć” odbioru imprez. Placówka ściśle współpracowała z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy i szkołami podstawowymi, organizując wspólne imprezy: z Towarzystwem Przyjaciół Gminy Sierakowice, Towarzystwem Przyjaciół Gminy Sierakowice, Towarzystwem Przyjaciół Ucznia, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Stowarzyszeniem Rzemieślników i Kupców, Ochotniczą Strażą Pożarną.

Dopiero pod koniec 1983 roku uzyskaliśmy pomieszczenia po byłej Lecznicy Zwierząt i po gruntownym remoncie dostosowaliśmy je do potrzeb sierakowickiej kultury. Otwarcie placówki nastąpiło w dniu 22 września 1984 roku. W zaadoptowanym budynku zaczęły działać sekcje stałe: muzyczna, fotograficzna, komputerowa, zespół akordeonistów, Kaszubski Zespół Teatralny „Bina” oraz sekcja sportowo-rekreacyjna w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im.Floriana Ceynowy w Sierakowicach i Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” w Szkole Podstawowej w Tuchlinie.

Przez sierakowicka scenę przewinęło się bardzo dużo zespołów krajowych i zagranicznych. Społeczeństwo nasze miało okazję zobaczyć i podziwiać zespoły folklorystyczne: góralskie, rzeszowskie, lubelskie, poznańskich dudziarzy, kapele warmińskie, zespoły z Włoch, Bolonii, Francji, Bułgarii, Chin, Japonii i tak by można jeszcze długo wymieniać, a wszystko można sprawdzić i przypomnieć sobie przeglądając kroniki placówki oraz kasety video w naszej Filmotece imprez.

Działania nasze skupiały się na tradycjach kaszubskich, ich kultywowaniu i ocaleniu od zapomnienia. Dlatego też w naszym kalendarzu imprez były pozycje stałe, co roku w tym samym czasie i miejscu odbywały się kaszubskie „Sobótki”, konkurs recytatorski „Rodnej mowy”, „Przegląd Zespołów Kolędniczych, który od 1992 roku jest imprezą wojewódzką, Dni Kultury Kaszubskiej (w miesiącu czerwcu), Piknik Kaszubski, sierpniowa „Noc pod gwiazdami”, Gminne Dożynki w 1-szą niedzielę września i wreszcie „Mikołajki”.

Opracowano 26.09.1994r

Przecięcia szlabanu przed budynkiem GOK-u dokonał Przewodniczący Rady Gminnej PRON w Sierakowicach.

GOK w 1997 roku

GOK w 2008 roku

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info