booked.net

Jubileusz 40 lat GOK Sierakowice za nami!

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach świętował jubileusz 40-lecia działalności. Gdy spojrzy się w karty pierwszych kronik widać jak od 1983 roku zmienił się świat i jak wiele tej instytucji udało się przez te lata osiągnąć.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Drewnianym Zabytkowym Kościele, pod przewodnictwem ks. Tadeusza Knuta. Po mszy wszyscy zgormadzeni goście za Gminną Orkiestrą Dętą Gminy Sierakowice  udali się na miejsce obchodów Jubileuszu. Po uroczystym powitaniu licznie zgromadzonych gości przez Dyrektor Judytę Kroskowską rozpoczęła się część artystyczna oraz wręczono podziękowania dla przedstawicieli samorządu, sponsorom, księżom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Sołtysom, instruktorom, byłym i obecnym pracownikom oraz licznej grupie osób związanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Na zakończenie jubileuszu odbył się koncert Michała Bronka z zespołem.

Jubileusz GOKu był doskonałą okazją aby osoby związane z nim teraz oraz w przeszłości mogły spotkać się, powspominać i miło spędzić razem czas.

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info