booked.net

Regulaminy konkursów dożynkowych – Puzdrowo

 

  Zapraszamy do udziału w Konkursach Dożynkowych, organizowanych w ramach Dożynek Gminno-Sołeckich w Puzdrowie:

Konkurs na najsmaczniejszą nalewkę
Konkurs na młodzowi kùch
Konkurs na największą dynię
Konkurs na największego ziemniaka
Konkurs na najsmaczniejszą nalewkę domowej roboty

1. Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach oraz Sołtysi Sołectw Puzdrowo, Pałubice, Karczewko, Łyśniewo i Paczewo.
2. Organizatorzy powołają komisję składająca się z minimum 3 osób.
3. W skład komisji wejdą Sołtysi Sołectw o których mowa w pkt. 1 oraz Starości Dożynek.
4. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu.
5. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
6. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Sierakowice, wytwarzający amatorsko nalewki w warunkach domowych, bez przeznaczenia komercyjnego
7. Jedna osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną nalewkę.
8. Nalewkę należy zgłosić i donieść Organizatorom, 3 września 2023 r. podczas imprezy dożynkowej, do namiotu Organizatora znajdującego się przy scenie o godz. 16:00.
9. Do butelki z nalewką powinny być dołączone następujące dane:
      a. nazwa dominującego składnika, np. nazwa owocu z jakiego jest zrobiona nalewka; nalewka ziołowa; likier: itp.
      b. rocznik,
      c. imię i nazwisko autora.
10. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie nalewki w butelce o pojemności co najmniej 0,2 litra.
11. Komisja konkursowa dokonuje oceny na arkuszach konkursowych zgodnie z następującym systemem punktowym:
      a. Klarowność (0-1): Pochmurne – 0, Czyste – 1
      b. Kolor (0-1): Słaby – 0, Prawidłowy – 1
      c. Aromat (0-2): Brak – 0, Dobry – 1,
      d. Moc (0-1): Niska/Wysoka – 0, Normalna – 1
      e. Cukier (0-1): Niski/Wysoki – 0, Normalny – 1
      f. Wrażenie (0-1): Nie podoba się – 0, Podoba się – 1
12. Po zakończeniu konkursu oraz obliczeń zostanie sporządzony protokół, który musi zawierać: imienną listę zwycięzców, nazwy nalewek oraz rocznik, ilość zdobytych punktów, nazwę przyznanego wyróżnienia.
13. Najwyżej oceniona nalewka zostanie nagrodzona talonem upominkowym o wartości 100 zł do sklepu ogrodniczego Rosa.
14. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący jury.
15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy dożynkowej około godz. 19.

 

Konkurs na młodzowi kùch

1. Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach oraz Sołtysi Sołectw Puzdrowo, Pałubice, Karczewko, Łyśniewo i Paczewo.
2. Organizatorzy powołają komisję składająca się z minimum 3 osób.
3. W skład komisji wejdą Sołtysi Sołectw o których mowa w pkt. 1 oraz Starości Dożynek.
4. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu.
5. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
6. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Sierakowice.
7. Jedna osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno ciasto drożdżowe.
8. Ciasto należy zgłosić i donieść Organizatorom 3 września 2023 r. podczas imprezy dożynkowej, do namiotu Organizatora znajdującego się przy scenie o godz. 16:00.
9. Do ciasta powinny być dołączona kartka z imieniem i nazwiskiem autora.
10. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie ciasta o wielkości co najmniej 20x20cm, przed rozpoczęciem konkursu.
11. Komisja konkursowa dokonuje oceny na arkuszach konkursowych zgodnie z następującym systemem punktowym:
      a. Smak (0-1): nie smakuje -0, Smakuje – 1
      b. Wygląd (0-1): Nie podoba się – 0, Podoba się – 1
      c. Wyrośnięcie ciasta „pulchność” (0-1): Słabo wyrośnięte -0, Wyrośnięte – 1
      d. Słodkość (0-1): Niska/Wysoka – 0, Normalna – 1
      e. Wrażenie (0-1): Nie podoba się – 0, Podoba się – 1
12. Po zakończeniu konkursu oraz obliczeń zostanie sporządzony protokół, który musi zawierać: imienną listę zwycięzców.
13. Najwyżej ocenione ciasto zostanie nagrodzone talonem upominkowym o wartości 100 zł do sklepu ogrodniczego Rosa.
14. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący jury.

Konkurs na największą dynię

1. Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach oraz Sołtysi Sołectw Puzdrowo, Pałubice, Karczewko, Łyśniewo i Paczewo.
2. Organizatorzy powołają komisję składająca się z minimum 3 osób.
3. W skład komisji wejdą Sołtysi Sołectw o których mowa w pkt. 1 oraz Starości Dożynek.
4. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu.
5. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
6. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Sierakowice.
7. Jedna osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną dynię.
8. Dynię należy zgłosić i donieść Organizatorom do namiotu Organizatora znajdującego się przy scenie o godz. 16:00.
9. Do dyni powinna być dołączona kartka z imieniem i nazwiskiem autora.
10. Komisja konkursowa dokonuje oceny obwodu dyni w najszerszym miejscu.
11. Po zakończeniu konkursu oraz obliczeń zostanie sporządzony protokół, który musi zawierać: imienną listę zwycięzców.
12. Największa dynia zostanie nagrodzona talonem upominkowym o wartości 100 zł do sklepu ogrodniczego Rosa.
13. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący jury.

Konkurs na największego ziemniaka

1. Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach oraz Sołtysi Sołectw Puzdrowo, Pałubice, Karczewko, Łyśniewo i Paczewo.
2. Organizatorzy powołają komisję składająca się z minimum 3 osób.
3. W skład komisji wejdą Sołtysi Sołectw o których mowa w pkt. 1 oraz Starości Dożynek.
4. Członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu.
5. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
6. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Sierakowice.
7. Jedna osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie jednego ziemniaka.
8. Ziemniaka należy zgłosić i donieść Organizatorom do namiotu Organizatora znajdującego się przy scenie o godz. 16:00.
9. Do ziemniaka powinna być dołączona kartka z imieniem i nazwiskiem autora.
10. Komisja konkursowa dokonuje oceny obwodu ziemniaka w najszerszym miejscu.
11. Po zakończeniu konkursu oraz obliczeń zostanie sporządzony protokół, który musi zawierać: imienną listę zwycięzców.
12. Największy ziemniak zostanie nagrodzony talonem upominkowym o wartości 100 zł do sklepu ogrodniczego Rosa.
13. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący jury.

 

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info