booked.net

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”!

Gminne Eliminacje konkursu odbędą się 26 kwietnia (godzina uzależniona od ilości zgłoszonych uczestników) w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach. Eliminacje gminne mają na celu wyłonienie reprezentacji do etapu powiatowego. Organizatorzy eliminacji środowiskowych (np. przedszkolnych, szkolnych) mogą zgłosić do eliminacji gminnych po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej. 

Zgłoszenia wraz z podpisanym RODO należy nadsyłać do 19 kwietnia na e-mail: gok@sierakowice.pl

Terminy:
Konkurs przebiega w ramach kilkustopniowych eliminacji organizowanych dla kategorii wiekowych.

1) środowiskowe (w szkołach lub placówkach upowszechniania kultury) do 20 kwietnia 2024 r.
2) gminne w terminie do 10 maja  2024 r.
3) powiatowe w oparciu o powiaty  bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot, Gdynia i Słupsk do dnia 20 maja 2024 r.
4) finał Konkursu odbędzie się w Chmielnie w dniach  1-2 czerwca 2024 r.

W załączeniu regulamin i zgłoszenie wraz z RODO

Podczas eliminacji gminnych obowiązuje regulamin Konkursu Wojewódzkiego, natomiast w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach – Judyta Kroskowska.

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info